...
Korrekcion pedagogika bo’limi

Коррекцион педогогика бўлими

Коррекцион педогогика  бўлими ўз ичига қуйидаги бўлимларни олади:

МАКТАБ: 2 та бошланғич   комплект синф,  таълим ўзбек ва рус тилларида олиб борилади, 1 та юқори комплект компьютер   синфдан иборат.Дарслар ёрдамчи ҳамда оммавий умумтаълим мактаб программаси бўйича олиб борилади.Юқори комплект синфларда ўқувчиларга  компьютер сабоқларидан  керакли маълумотлар берилади. Дарсларни олий тоифали дефектолог педагоглар олиб боришади.

Юлдашева Зебо Дилмурадовна.

Бўлим бошлиги

Маълумоти: Олий

Юқори синф ўқитувчиси

Рахманова Лола Эгамбердиевна.

Олий тоифали дефектолог ўқитувчи

Ахунджанова Дилноза Рискибековна.

таълим ўзбек тилида олиб бориладиган

бошланғич синф ўқитувчиси.

Сержанова Екатерина Геннадиевна.

Таълим рус тилида олиб бориладиган

бошланғич синф ўқитувчиси.

Биринчи тоифали ўқитувчи

Азимова Махмуда Дж.

Логопед

I отделения

Маълумоти: Олий

Усманова Гулноза Рискителлаевна.

Логопед

IV отделения.

Маълумоти: Олий

Якубова Мадина Асраловна.

Логопед

V отделения.

Маълумоти: Олий

Хамраева Шахрибону Фархад қизи.

Логопед

VI отделения.

Маълумоти: Олий

Салахитдинова  Динора Тулкуновна

Укитувчи

Маълумоти: Олий

Лутфуллахаджаева Дилноза Фарходовна.

Укитувчи

Маълумоти: Олий

Муратова Нодира Хамдамбаевна.

Тарбиячи

I отделения.

Маълумоти: урта махсус

Инагамова Лобар Бахтиёровна.

Тарбиячи

II отделения.

Маълумоти: урта махсус

Якубова Муяссар Анваровна.

Тарбиячи

III отделения.

Маълумоти: Олий

Хотамова Зарина Улугбековна.

Тарбиячи

III отделения.

Маълумоти: урта махсус

Рахимова Рушана Улугбековна.

Педагог в кабинете Монтесорри

IV отделения.

Маълумоти: урта махсус

Махмудова Дилноза Исрабовна.

Тарбиячи

V отделения.

Маълумоти: урта махсус

Таджибаева Роза Мирзахакимовна.

Тарбиячи

VI отделения.

Маълумоти: урта махсус

Толипова Барно Мирсаидова.

Тарбиячи

VI отделения.

Маълумоти: урта махсус

Валиева Дилфуза Нуриллаевна.

Психолог в поликлинике

Маълумоти: Олий

Насритдинова Дилрабо Фархадовна.

Инструктор по труду

Маълумоти: урта махсус

Узакова Динара Ибрагимова.

Психолог

Маълумоти: Олий

Мысенко Александр Вадимович.

Мусикий директор

Маълумоти: Олий

Подзолкова Ольга Николаевна.

Мусикий директор

Маълумоти: урта махсус

Комплект синфларга ўқувчиларни қабул қилиш учун  ўқувчининг  табели, ўқиш жойидан маълумотнома,  дарсликлар, ва ўқув қуроллари керак бўлади.

Логопедик иш:

Хар бир булимда керакли дидактик материаллар билан жихозланган логопедик хоналар  мавжуд бўлиб уларда олий тоифали логопедлар фаолият кўрсатади. Текширув ва машғулотлар якка тарзда,  боланинг нутқидаги камчиликдан келиб  чиққан ҳолда танланади.Логопедик коррекцион  машғулот  босқичма – босқич, якка тартибда, нутқ бузилиш тури ва ривожланиш даражаси, боланинг ёшини  эътиборга олиб юритилади.Масалан:

 • Логопедик уқалаш (классик, нуқтали, зондларбилан)
 • Товушларни коррекциялаш
 • Равон нутқли мулоқотни жорий этиш
 • Эркинмонологли нутқни  ривожлантириш

Шу  билан бирга қуйидаги коррекцион услублардан ҳам фойдаланилади:

 • Бармоқ гимнастикаси
 • Амплипульстерапия (нут қаппарати мушакларини стимуляцияси ва уни бўшаштириш учун физиотерапевтик муолажалар жорий этилган)
 • Криотерапия – муз билан  ҳамда денгиз тузи ёки турли ўт дамламалари билан даволаш
 • Ботулинотерапия (нутқ аппарати мушакларини стимуляция қилиш ёки бўшаштириш учун медикаментоз муолажалардан фойдаланилади)

 

Тарбиявий иш

Коррекцион тарбиявий ишлар боланинг индивидуал холатидан келиб чиқиб ўтказилади. Ҳар бир бўлимда 2 та тарбиячи бўлиб , болаларга элементар таълим- тарбия бериш, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш,  бола шахсини шакллантириш каби ишлар билан бир қаторда:

 • Суҳбат, мулоқот, ҳикоялар сўзлаш,
 • Ҳар хил холатлар муҳокамаси,
 • Ҳаракатли, ривожлантирувчи ўйинлар,
 • Теварак-атроф билан таништириш
 • Бадиий  йўналиш (театрлашган кўринишлар,  мусиқий машғулотлар, тасвирий санъат)

 

Шу билан бир қаторда меҳнат дарслари ҳам ташкил этилган.

Қўл меҳнатиўз ичига бисерли  тўқишватикишниолади.

Агротерапия –  болалар ботаника ва биология асоси,  ўсимликларнинг ўсиш жараёнини кузатадилар.

Тасвирийсанъат:  Турли хил материал ва техникалардан фойдаланадилар, бу – пластилин,  бўёклар, қаламлар,  бармоқ билан чизиш,  шам билан чизиш ва ҳоказо.                                                                                                                               Мусиқа маш ғулотлари:  Мунтазам бўлимларда хореография ва вокал чолғу машғулотлари ўтказилади. Шу билан бирга бола кайфияти кўтарилиб,  маънавий ўсишига ёрдам беради.

Юқорида айтиб ўтилганлар билан бир қаторда доимий тарзда болалар томонидан яратилган  кўргазмалар,  байрам чиқишлари,  болалар иштирокидаги концертлар, давлат байрамларига аталган мазмунли,  ранг-баранг,  бола ёшигамос байрам дастурлари ўтказилади.

Шунингдек  бўлимда қуйидаги хоналар ҳам ўз фаолиятини кўрсатмоқда:

«Фитоландия»   ўйинхонаси 

Болада турли ўйинлар орқали ўзига бўлган ишончини ошириш, жамоада эркинлик, қўрқувни, уялишни йўқотишларга ёрдам беради.

«Фитоландия»   ўйинхонасида машғулотни  психолог

Акопов Антон Александрович

олиб боради.

Мантессори хонаси
Мантессори хонасининг асосий вазифаси болаларни  мустақил  фикрлашга ўргатиш, билиш фаолиятини кенгайтиришдан иборат. Машғулот шиори: “Ўзингга ёрдам бер”.

Психолог Минуллинова Эльвира Рашидовна.

Сенсор хонаси
Сенсор хонасида олиб бориладиган машғулотлар  назарий, эшитиш, тактильвакинестетиктуйгу, ҳисларниривожлантиришга  ёрдам беради.

Бўлим   жамоаси